73595146
Høgskoleringen 1, Hovedbygningen * 363a

Bakgrunn og aktiviteter

Jobber med

  • NTNU Open
  • NTNU Open Access Journals
  • Elektronsik publisering og arkivering av doktoravhandlinger i NTNU Open
  • Opphavsrett / rettighetsklarering
  • ISBN til doktoravhandlinger
  • Open Access
  • PhD kurs
  • Utdanning Cand.Mag i informatikk NTNU