Bakgrunn og aktiviteter

Ph.D. stipendiat innenfor metallproduksjon ved Insitutt for materialteknologi. Mitt arbeid er rundt kvarts brukt som råvare til silisium- og ferrosilisiumproduksjon. Jeg har en siv.ing. grad i Industriell kjemi og bioteknologi fra NTNU. Dette inkluderer et utvekslingssemester til University of New South Wales, Sydney, Australia. 

Publikasjoner

Melting and Softening of Quartz. Student report, NTNU, 2015. 

Parameters Affecting Softening and Melting of Quartz. Master thesis, NTNU, 2016. 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Del av bok/rapport

  • Jusnes, Karin Fjeldstad; Tangstad, Merete; Ringdalen, Eli. (2018) Phase Transformations from Quartz to Cristobalite. Extraction 2018- Proceedings of the First Global Conference on Extractive Metallurgy.

Rapport/avhandling