Bakgrunn og aktiviteter

 Arbeidsområder ved Inst. for pedagogikk og livslang læring:

  • Redaksjonssekretær for det internasjonale tidsskriftet Childhood
  • Redaksjonssekretær for det nordiske tidsskriftet Barn

50 % stilling ved Inst. for pedagogikk og livslang læring

Grant Holder Manager i prosjektet "Populist Political Communication in Europe" (prosjektleder Toril Aalberg, Inst. for sosiologi og statsvitenskap, NTNU)

Utdannet cand. philol. ved Københavns Universitet

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Del av bok/rapport

  • Conradi, Hallgerd; Marthinsen, Edgar; Ekberg, Karin. (1997) Studentersettlementet i Fossgården og sosialt arbeid - en historisk parentes?. Et møte mellom forskning og praksis : artikkelsamling fra e t symposium i Trondheim, 21.-23. august 1996.
  • Moe, Anne; Marthinsen, Edgar; Ekberg, Karin. (1997) Hvor blir det av sosialt arbeid? : når sosialt arbeid skal framstilles ved rettslige avgjørelser i barnevernet - utdrag fra studie av fylkesnemdsaker i Nord-Norge. Nordisk symposium om forskning i sosialt arbeid : et møte m ellom forskning og praksis : artikkelsamling fra et symposi um i Trondheim, 21.-23.august 1996.
  • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Marthinsen, Edgar; Ekberg, Karin. (1997) Kulturmønster og realitetsoppfatninger. Nordisk symposium om forskning i sosialt arbeid (1996 : Tro ndheim).