Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Bjøro, Karen; Torvik, Karin. (2008) Smerte. Geriatrisk sykepleie. God omsorg til den gamle pasienten.
  • Bjøro, Karen; Torvik, Karin. (2008) Smertekartlegging og behandling hos eldre mennesker med demens. Ulike tekster om smerte. Fra nocisepsjon til livskvalitet.
  • Rustøen, Tone; Torvik, Karin; Valeberg, Berit Taraldsen; Utne, Inger; Stubhaug, Audun. (2008) Kreft og smerter. Ulike tekster om smerte. Fra nocisepsjon til livskvalitet.
  • Torvik, Karin; Bjøro, Karen. (2008) Smerte hos eldre. Ulike tekster om smerte. Fra nocisepsjon til livskvalitet.

Rapport/avhandling