Bakgrunn og aktiviteter

Postdoktor i European Palliative Care Research Centre (PRC).
Kommunikasjonsforsker. 

Jeg jobber, i samarbeid med forskere ved NTNU og OUS, med organisering av helsetjenestetilbud til kreftoverlevere i Norge. Hvordan skal vi best følge opp og ev.  behandle denne gruppen mennesker – som blir større og større, og som kan ha andre behov for helsehjelp enn normalbefolkningen? Hvilket nivå i helsetjenesten bør ha ansvar for hva i denne oppfølgingsforløpet i et potensielt meget langvarig perspektiv? Og hvordan informere overlevere om risiko for seneffekter på et tidspunkt de helst vil føle seg friske og komme seg tilbake til et normalt liv? Data ble samlet inn i 16 fokusgrupper med onkologer, LIS og fastleger rundt om i landet. De første resultatene ble presentert på 14th Acta Oncologica Symposium European Cancer Rehabilitation & Survivorship Symposium i 2016

Jeg har også ledet brukertestingen av det elektroniske symptomkartleggingsverktøyet Eir, som er utviklet av European Palliative Care Research Centre (PRC), NTNU og St. Olavs hospital. Eir er et screeningverktøy for alle pasienter og helsepersonell i kreftomsorgen, og dessuten videreutviklet til bruk innen ortopedisk kirurgi (ClinicalTrials.gov identifier: NCT02604446). Utviklingen av Eir er presentert i JCO Clinical Cancer Informatics.  

Jeg var PhD-kandidat ved PRC og i forskningsgruppe for smerte og palliasjon (Insitutt for kreftforskning og molekylær medisin) fra 2006-2012. PhD-prosjektet mitt handlet om informert samtykke, nærmere bestemt informasjonsskrivet pasienter får når de blir forespurt om å delta i studier – et sentralt informasjonsgrunnlag for å kunne gi et reelt informert samtykke. Et sentralt ledd i samtykkeprosessen er at pasientene faktisk forstår informasjonen de får om forskningen, men tidligere studier viser at mange pasienter ikke forstår tilstrekkelig. PhD-prosjektet tar for seg tekstlige og omkringliggende forhold som kan innvirke på forståelse av informasjonsskrivet, og kan leses her.

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

 • Sand, Kari. (2012) Informed consent documents for cancer research - Textual and contextual factors of relevance for understanding (doctoral thesis). 2012. ISBN 978-82-471-3880-9.

Andre

 • Sand, Kari; Lie, Hanne Cathrine; Kiserud, Cecilie E.; Loge, Jon Håvard; Lund, Jo-Åsmund. (2018) The physician perspective regarding providing information about late-effects to cancer patients and survivors: The dilemma of when and what. 7th OCHER workshop on Clinical Communication Research . The Oslo Communication in Healthcare Education and Research; Oslo. 2018-01-10 - 2018-01-12.
 • Didriksen, Mona; Brenne, Anne-Tove; Kaasa, Stein; Loge, Jon Håvard; Sand, Kari. (2017) Implementation of Eir – an electronical symptom management tool for cancer patients – at a surgical department: Is it feasible?. 7th International Seminar of the PRC and EAPC RN . European Palliative Care Research Centre and the European As; Oslo. 2017-10-06 - 2017-10-07.
 • Krogstad, Hilde; Brunelli, Cinzia; Garresori, Herish; Kaasa, Stein; Kristensen, Are Korsnes; Loge, Jon Håvard; Sand, Kari; Hjermstad, Marianne Jensen. (2017) A pilot study of electronic vs. paper-and-pencil completion of PROMs in cancer care. 15th World Congress of the European Association for Palliative Care . European Association for Palliative Care; Madrid. 2017-05-18 - 2017-05-20.
 • Røen, Ingebrigt; Grande, Gunn; Brenne, Anne-Tove; Kaasa, Stein; Sand, Kari; Knudsen, Anne Kari. (2016) Pårørende til palliative kreftpasienter – hvilken støtte ønsker de?. Nordisk konferanse i religionspsykologi . Kompetansesenter for behandlingsrelatert religionspsykologi,; Honne, Biri. 2016-10-17 - 2016-10-18.
 • Sand, Kari; Lie, Hanne Cathrine; Kiserud, Cecilie E.; Loge, Jon Håvard; Lund, Jo-Åsmund. (2016) Barriers and opportunities for long-term follow-up care of cancer survivors. A focus group study among Norwegian general practitioners and oncologists. The 14th Acta Oncologica Symposium: The European Cancer Rehabilitation & Survivorship Symposium (ECRS) 2016 . Acta Oncologia; København. 2016-09-19 - 2016-09-20.
 • Stifoss-Hanssen, Hans; Grande, Gunn; Brenne, Anne-Tove; Kaasa, Stein; Sand, Kari; Knudsen, Anne Kari. (2016) Pårørende til palliative kreftpasienter – hvilken støtte ønsker de?. Den tiende nordiske konferansen i religionspsykologi (17. - 18. oktober 2016) . Kompetansesenter for behandlingsrelatert religionspsykologi,; Honne, Biri. 2016-10-17 - 2016-10-18.
 • Sundt-Hansen, Stine Marie; Kaasa, Stein; Sand, Kari. (2016) Pasienters og legers opplevelse av Eir – et dataverktøy for symptomhåndtering i kreftomsorg. Landskonferansen i palliasjon . Norsk palliativ forening/Norsk forening for palliativ medisi; Stavanger. 2016-09-14 - 2016-09-16.
 • Sundt-Hansen, Stine Marie; Kaasa, Stein; Sand, Kari. (2016) Usability and users’ experience of Eir – a computerized tool for symptom assessment and decision support in cancer care. 9th World Research Congress of the European Association for Palliative Care . European Association for Palliative Care; Dublin. 2016-06-09 - 2016-06-11.
 • Berger, Ola; Sand, Kari; Johansen, Ingunn; Kaasa, Stein; Loge, Jon Håvard; Grønberg, Bjørn Henning. (2014) What Do Cancer Patients and Members of Ethical Review Boards in Norway Consider Important Elements in Informed Consent Documents?. 8th World Research Congress of the European Association for Palliative Care (EAPC) . European Association for Palliative Care (EAPC); Lleida. 2014-06-05 - 2014-06-07.
 • Sand, Kari; Eik-Nes, Nancy Lea; Loge, Jon Håvard. (2012) Readability of Informed Consent Documents (ICDs) in Clinical Trials (1987-2007) - A Linguistic Approach. The 7th World Research Congress of the European Association for Palliative Care (EAPC) . the European Association for Palliative Care (EAPC); Trondheim. 2012-06-07 - 2012-06-09.
 • Sand, Kari; Eik-Nes, Nancy Lea; Loge, Jon Håvard. (2010) Content, structure and relations in informed consent documents (ICDs) for clinical trials. 6th Research Congress of the European Association of Palliative Care . European Association of Palliative Care (EAPC); Glasgow. 2010-06-10 - 2010-06-12.
 • Sand, Kari; Kaasa, Stein; Loge, Jon Håvard. (2008) The understanding of informed consent information. Definitions and measurements in empirical studies. 2008 International Conference on Communication in Health Care . European Association for Communication in Health Care; Oslo. 2008-09-02 - 2008-09-05.
 • Sand, Kari; Loge, Jon Håvard; Berger, Ola; Grønberg, Bjørn H.; Kaasa, Stein. (2008) Consent documents for a palliative chemotherapy trial – what do the patients actually perceive?. 5th Research Forum of the EAPC . European Association for Palliative Care; Trondheim. 2008-05-29 - 2008-05-31.
 • Sand, Kari; Grønberg, Bjørn Henning; Berger, Ola; Loge, Jon Håvard; Loge, Jon Håvard; Kaasa, Stein. (2006) What information do patients eligible for a clinical study consider essential in a consent form?. EACH 2006 Conference. International Conference on Communication in Health Care . European Association for Communication in Health Care (EACH); Basel. 2006-09-05 - 2006-09-08.