Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsområder

Rådgiver i utdanningsseksjonen ved Fakultet for medisin og helsevitenskap. Arbeidsoppgaver inkluderer blant annet følgende:

 • Instituttkontakt på utdanningsområdet - studierelatert rådgivning
 • Opptak; koordinator for masteropptak ved fakultetet
 • Koordinator for studiestart ved fakultetet
 • Koordinator for avslutningsarrangementer ved fakultetet
 • Studentrekruttering; inkl. Guttedagen ved NTNU
 • Vitnemål/lisens
 • Saksbehandling av klagesaker m.m.
 • Oppfølging av sykliske undersøkelser
 • Rutineutvikling og -vedlikehold, digitalisering m.m.

Utdanning

 • Master i biologi med fordypning zoofysiologi, NTNU (2007 - 2009)
 • Bachelor i biologi, NTNU (2004 - 2007)

Tidligere stillinger (nyere tid)

 • Biolog i Marine Harvest Norway AS (2011 - 2014)
 • Førstekonsulent i studieseksjonen ved NT-fakultetet (2009 - 2011)