Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsområder

Seniorkonsulent i utdanningsseksjonen ved Fakultet for medisin og helsevitenskap. Arbeidsoppgaver inkluderer blant annet følgende:

 • Instituttkontakt for INB, KIN og IKOM
 • Koordinator for studiestart ved fakultetet
 • Koordinator for avslutningsarrangementer ved fakultetet
 • Vitnemål/lisen
 • Opptak
 • Eksamen
 • Plagiering og fusk
 • Klager på studierett
 • Koordinator for toppidrettsstudenter ved fakultete
 • Sykliske undersøkelser
 • Rutineutvikling og -vedlikehold

Utdanning

 • Master i biologi med fordypning zoofysiologi, NTNU (2007 - 2009)
 • Bachelor i biologi, NTNU (2004 - 2007)

Tidligere stillinger (nyere tid)

 • Biolog i Marine Harvest Norway AS (2011 - 2014)
 • Førstekonsulent i studieseksjonen ved NT-fakultetet (2009 - 2011)