Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsoppgaver ISB:

- Drive rekrutteringsprosesser for instituttet (PhD og postdoktor) 

- HR (anmodninger, ferie, fravær, tilganger mm) 

- Personaloppfølging av ansatte på instituttet 

- Onboarding av nyansatte

- Lederstøtte i HR-relaterte saker

- Bestillinger/innkjøp

- Div. administrativt arbeid

Arbeidserfaring: Selvstendig næringsdrivende (garnbutikk), FJ Klima Norge AS, Teekay Offshore