Bakgrunn og aktiviteter

Mine ansvarsområder: 

- Rektruttering av PhD og postdoktor ved instituttet 

- Diverse forvaltningsoppgaver (ferie, fravær, permisjon, tilganger etc.)

- Personaloppfølging av ansatte på instituttet 

- Onboarding og oppfølging av nyansatte

- Lederstøtte i HR-relaterte saker

- Rutiner og organisasjonsutvikling 

- Bestillinger/innkjøp

 

Arbeidserfaring: Selvstendig næringsdrivende (garnbutikk), FJ Klima Norge AS, Teekay Offshore