Bakgrunn og aktiviteter

Mangeårig allmennlege. Leder for Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) og HUNT forskningssenter 1984-2008.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner