Bakgrunn og aktiviteter

 

Work:

Innovasjonsrådgiver, St. Olavs hospital, Universitetssykehuset i Trondheim, januar 2017 -  nå.

 

Utdanning:

1. PhD i innovasjonsledelse og innovasjonsstrategi (NORSI-PIMS), september 2012 – september 2016

Jeg forsket på innovasjonsledelse og innovasjonsstrategi. Hovedspørsmålet innen forskningen min var "Hvordan kan vi få bedrifter/kommuner til å tenke nytt eller annerledes om hvordan de levere tjenestene deres?" Konteksten som jeg forsket i var helsesektoren. Selv om konteksten var basert på helsesektoren, hadde det meste jeg har lært stor overføringsverdi, fordi jeg har hatt størst fokus på selve innovasjonsprosessen (eller hvordan vi håndterer prosessen). 

Forskningen min har vist mange interessante funn, blant annet at mange norske kommuner ikke har formell innovasjonsopplæring. De forskningsspørsmål som jeg jobber med er:

  • Hva slags type innovasjon utvikler bedrifter/kommuner nå? (Spørsmålet satser på innovasjonsstrategi nå og fremover)

  • Hvordan norske bedrifter/kommuner innovere eller tenker nytt? (Spørsmålet satser på hvordan innoverer dem, deres innovasjonsprosesser).

  • Kan formell innovasjonsopplæring forbedre gruppens- eller organisasjons innovasjonsevne? (Intervention study som bruker kvantitative og kvalitative metoder)

  • Hva slags rolle spiller gruppedynamikk (gruppekultur)? Kan innovasjon være smittsom?

Les om programmet mitt "Innovasjonsstrategi og innovasjonsledelse" på NTNU Innovation

 

2. Jus / Juris Doctor på Hamline University School of Law, august 2009 – mai 2012 (3 år)

Jeg fikk min advokatbevilling i USA i mai 2012, fra staten Kansas.

 

3. Byggingeniør / Construction Engineer på Purdue University, august 2004 – desember 2008 (4 år)

 

Språk:

Både engelsk og norsk.

 

For mer informasjon om meg, se min LinkedIn profil.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Schultz, Joseph Samuel. (2017) Managing innovation processes in eldercare: Lessons from Norwegian municipalities. 2017. ISBN 978-82-326-2301-3. Doktoravhandlinger ved NTNU (2017:114).