Bakgrunn og aktiviteter

I tillegg til klinisk stilling som lege i BUP klinikk, er jeg ansatt som førsteamanuensis ved RKBU. Mine hovedinteresser er ADHD, og andre nevropsykitriske lidelser, tilleggsvansker og beskyttende faktorer. 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Schei, Jorun. (2015) Psychiatric problems, protective factors and outcomes in adolescents with ADHD. The role of self-perceptions. 2015. ISBN 978-82-326-1180-5. Doktoravhandlinger ved NTNU (2015:262).