Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Isaksen, Jørn; Karlsen, Are. (2015) Foreldrelappen - kjøreregler for positiv barneoppdragelse. 2015. ISBN 9788292526187.
  • Isaksen, Jørn; Karlsen, Are. (2013) Innføring i atferdsanalyse. Universitetsforlaget. 2013. ISBN 9788215020761.

Rapport/avhandling

  • Isaksen, Jørn. (2014) Aspekter ved autismespekter forstyrrelser – epidemiologi, utredning og behandling. Akademika forlag. 2014. ISBN 978-82-8264-788-5.
  • Isaksen, Jørn. (2007) TRENING AV FERDIGHETER INNEN FELLES OPPMERKSOMHET FOR FØRSKOLEBARN MED AUTISME. Akademika forlag. 2007.