Bakgrunn og aktiviteter

Sivilingeniør, MSc (2017): Industriell økonomi og teknologiledelse, hovedprofil i anvendt økonomi og optimering.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Skålnes, Jørgen; Dahle, Lars; Andersson, Henrik; Christiansen, Marielle; Hvattum, Lars Magnus. (2020) The multistage stochastic vehicle routing problem with dynamic occasional drivers. Computational logistics : 11th international conference, ICCL 2020, Enschede, The Netherlands, September 28–30, 2020, Proceedings.