Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Kunstneriske produksjoner

  • Bjørnsgaard, Ingun; Langdalen, Jørgen. (2009) Musikalsk rådgivning i produksjon av danseforestilling basert på barokkoperamusikk. Poppea

Bøker

  • Langdalen, Jørgen. (2008) Musikkliv og musikkpolitikk: en utredning om musikkensemblene i Norge, 2. utg. Fagbokforlaget. 2008. ISBN 978-82-7081-140-3.

Del av bok/rapport

  • Langdalen, Jørgen. (2017) The voice of nature in Rousseau’s theatre: reconstructing a dramaturgy. Rousseau on stage: playwright, musician, spectator.
  • Langdalen, Jørgen. (2015) Teatrets galant-homme : Paris, Hamburg, København. Lidenskap eller levebrød. Utøvende kunst i endring rundt 1800.
  • Langdalen, Jørgen. (2008) Visions of a Golden Age: The Ideal and the Real in Winckelmann and Rousseau. Rhetoric, Theatre and the Arts of Design.
  • Gran, Anne-Britt; De Paoli, Donatella; Langdalen, Jørgen; Danielsen, Anne. (2003) Kunsten å hellige middelet - nye forbindelser mellom kunst og næringsliv. Kunsten å hellige middelet - nye forbindelser mellom kunst og næringsliv.
  • Arnestad, Georg; Langdalen, Jørgen; Lund, Christian; Mangset, Per. (1999) Offentleg støtte til kunstformål. Om fordeling mellom institusjon og prosjektstøtte - og mellom sentrum og periferi. Kulturøkonomiske fordelingsverknader og kulturpolitiske dilemmaer. Institusjon eller prosjekt - organisering av kunstnerisk vi rksomhet.
  • Arnestad, Georg; Langdalen, Jørgen; Mangset, Per. (1999) Forskingsmessig oppfølging av rapporten "Kultursektor i forvitring". Kultursektor i endring. Rapport fra et forskningsseminar om kommunal kultursektor.

Rapport/avhandling

  • Langdalen, Jørgen. (2007) Spørreundersøkelse blant musikermedlemmene i Norsk jazzforum høsten 2006. 2007.