Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsoppgaver

Utforming og vedlikehold av nettsider, artikler og trykksaker. 
Prosjektledelse og gjennomføring av ulike rekrutterings- og formidlingsarrangement.
Koordinering av aktiviteter i regi av Samarbeidsforum.
Koordinering av fakultetets rekrutteringsteam.
Fakultetsrepresentant i rekrutteringsforum og webrekrutteringsforum

Utdanning

Cand. philol med hovedfag i Kulturvitenskap fra Universitetet i Bergen. Videreutdanning innen arbeids- og organisasjonspsykologi fra Universitetet i Bergen.