Bakgrunn og aktiviteter

 

Arbeidsoppgaver

Utvikling, prosjektledelse og gjennomføring av ulike rekrutterings- og formidlingsarrangement.
Koordinering av aktiviteter i regi av Samarbeidsforum.
Koordinering av fakultetets rekrutteringsteam.
Fakultetsrepresentant i rekrutteringsforum og webrekrutteringsforum
Utforming og vedlikehold av nettsider, artikler og trykksaker. 

Utdanning

Cand. philol med hovedfag i Kulturvitenskap (arbeidslivskultur) fra Universitetet i Bergen. Videreutdanning innen personalpsykologi og arbeids- og organisasjonspsykologi.

Jobberfaring (utvalg)

Informasjonsansvarlig, Nordisk Panorma
Kommunikasjonsansvarlig/prosjektleder, Nordiske Mediedager
Prosjektleder, Forskningsdagene i Bergen/Forsker Grand Prix, Kommunikasjonsavdelingen, Universitetet i Bergen
Kommunikasjons- og inntektsansvarlig, Røde Kors, Bergen