Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Øygarden, Jon. (2012) "HiST taleaudiometri" - A new Norwegian speech audiometry. Speech Perception and Auditory Disorders.

Rapport/avhandling

  • Øygarden, Jon; van Dommelen, Wim A.. (2009) Norwegian Speech Audiometry. 2009. ISBN 978-82-471-1512-1. Doktoravhandlinger ved NTNU (2009:68).