Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Del av bok/rapport

  • Olofsson, Jonatan; Brekke, Edmund Førland; Fossen, Thor I.; Johansen, Tor Arne. (2017) Spatially Indexed Clustering for Scalable Tracking of Remotely Sensed Drift Ice. 2017 IEEE Aerospace Conference.
  • Olofsson, Jonatan; Brekke, Edmund Førland; Johansen, Tor Arne. (2017) Cooperative Remote Sensing of Ice using a Spatially Indexed Labeled Multi-Bernoulli Filter. 2017 International Conference on Unmanned Aircraft Systems.
  • Olofsson, Jonatan; Veibäck, Clas; Hendeby, Gustaf. (2017) Sea Ice Tracking with a Spatially Indexed Labeled Multi-Bernoulli Filter. 2017 20th International Conference on Information Fusion.
  • Olofsson, Jonatan; Veibäck, Clas; Hendeby, Gustaf; Johansen, Tor Arne. (2017) Outline of a System for Integrated Adaptive Ice Tracking and Multi-Agent Path Planning. 2017 Workshop on Research, Education and Development of Unmanned Aerial Systems (RED-UAS).