Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

  • Olofsson, Harald Lennart Jonatan; Brekke, Edmund Førland; Fossen, Thor I.; Johansen, Tor Arne. (2017) Spatially Indexed Clustering for Scalable Tracking of Remotely Sensed Drift Ice. IEEE Aerospace Conference. Proceedings.