Jonatan Ralf Axel Klemets

Stipendiat Institutt for teknisk kybernetikk
73590243
O. S. Bragstads plass 2, Elektro D * D351A

Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Del av bok/rapport

  • Klemets, Jonatan Ralf Axel; Hovd, Morten. (2017) An Iterative LMI Approach to Controller Design and Measurement Selection in Self-Optimizing Control. Proceedings of the 2017 Asian Control Conference.