Bakgrunn og aktiviteter

Fagfelt/Forskningsinteresser
  • Material-/faststoff-fysikk
  • Transmisjonselektronmikroskopi og spektroskopi (TEM, STEM, EDS, EELS)
  • Elektrondiffraksjon (SAED, SPED) og krystallografi
  • Karakterisering av uorganisk materiale (aluminiumslegeringar) med fokus på samanheng mellom nano-/mikrostruktur og materialeigenskapar
  • Dataprosessering og programmering

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Gazizov, Marat; Sunde, Jonas Kristoffer; Wenner, Sigurd; Holmestad, Randi; Kaibyshev, Rustam. (2018) Effect of thermomechanical processing on microstructure and mechanical properties in an Al-Cu-Mg-Si alloy. ICAA16 : Proceedings of the 16th International Aluminum Alloys Conference 2018.

Rapport/avhandling

  • Sunde, Jonas Kristoffer; Holmestad, Randi; Marioara, Calin Daniel. (2020) The Effect of Elevated Temperatures on Precipitation in Aluminium Alloys. 2020. ISBN 978-82-326-4806-1. Doktoravhandlinger ved NTNU (229).