Bakgrunn og aktiviteter

Fagfelt/Forskningsinteresser
  • Material-/faststoff-fysikk
  • Transmisjonselektronmikroskopi og spektroskopi (TEM, STEM, EDS, EELS)
  • Elektrondiffraksjon (SAED, SPED) og krystallografi
  • Karakterisering av uorganisk materiale (aluminiumslegeringar) med fokus på samanheng mellom nano-/mikrostruktur og materialeigenskapar

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner