Bakgrunn og aktiviteter

Arbeider med forekomst og årsaksforklaringer av søvnforstyrrelser hos barn i alderen 4 til 12 år, tilknyttet forskningsprosjektet Tidlig Trygg i Trondheim. Utdannet psykolog v/NTNU sommeren 2017.