Bakgrunn og aktiviteter

Arbeider med forekomst og årsaksforklaringer av søvnforstyrrelser hos barn i alderen 4 til 12 år, tilknyttet forskningsprosjektet Tidlig Trygg i Trondheim. Utdannet psykolog v/NTNU sommeren 2017.

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner