Bakgrunn og aktiviteter

1974 - 1978 Statens Håndtverks- og Kunstindustriskole, Oslo

1978 - 1982 Statens Kunstakademi, Oslo

1982 – 1986 Lambretta (Ballo, Ekwall, Evensen, Hagen, Mogstad, Uhrn)

1986 – 1987 National and International Studio Program, PS1, New York

1992 – 1996 1.amanuensis Kunstakademiet i Trondheim

1996 –2004 Professor Kunstakademiet i Trondheim, NTNU

2004 -2012 Professor Kunsthøgskolen i Bergen

2012- 2014 Instituttleder, Kunstakademiet I Trondheim, NTNU

2012 -      Professor,  Kunstakademiet i Trondheim, NTNU