70161223 97536195
1etasje Kunnskapsoparken

Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

Del av bok/rapport

  • Håvold, Jon Ivar; Ghulam, Mustafa; Ashraf, Nadia. (2017) Safety culture in a shipping company. Evidence from two surveys 13 years apart. Prevention of Accidents at Work: Proceedings of the 9th International Conference on the Prevention of Accidents at Work (WOS 2017).
  • Håvold, Jon Ivar; Årethun, Torbjørn; Nesse, Jon Gunnar. (2017) Påverkar personlegdomstrekk og demografiske faktorar entreprenørlyst i distrikta? Eksempel frå Sunnmøre og Sogn og Fjordane. Innovasjonsøkosystem.
  • Nesse, Jon Gunnar; Årethun, Torbjørn; Håvold, Jon Ivar. (2017) Yrkespreferansar og entreprenørlyst blant unge jenter og gutar frå Hydroland og Sunnmøre: Stabilitet eller endring over tid?. Innovasjonsøkosystem.
  • Årethun, Torbjørn; Kolosta, Stanislav; Flaska, Filip; Nesse, Jon Gunnar; Håvold, Jon Ivar. (2017) How does entrepreneurial training affect entrepreneurial intentions among youth in rural areas of Slovakia and Norway?. 6th Central European Conference in Regional Science (CERS). Engines of Urban and Regional Development. Conference Proceedings..
  • Årethun, Torbjørn; Nesse, Jon Gunnar; Håvold, Jon Ivar. (2017) Rekruttering av arbeidskraft til utkantane. Ein analyse av likskapar og ulikskapar mellom avgangselevar i vidaregåande skule og ferdig utdanna kandidatar. Innovasjonsøkosystem.
  • Kvangarsnes, Marit; Håvold, Jon Ivar; Helgesen, Øyvind. (2016) Innovasjon og entreprenørskap mellom fjord og fjell. Innovasjon og entreprenørskap : Fjordantologien 2015.