Jon Glenn Omholt Gjevestad

Professor Institutt for elektroniske systemer
73591413
O. S. Bragstads plass 2, Elektro B * B435

Bakgrunn og aktiviteter

Jon Glenn Gjevestad er professor II ved Institutt for elektronikk og telekommunikasjon. Han tilhører forskergruppen for Krets- og Systemdesign. Gjevestad er utdannet sivilingeniør i Geodesi, og har en doktorgrad i Radionavigasjonssystem, begge fra NTNU.

Se engelsk side for mer informasjon.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Ryen, Heidi T; Alexanderson, Helena; Gjevestad, Jon Glenn; Jakobsen, Leif; Landvik, Jon Y.. (2009) LATE QUATERNARY STRATIGRAPHY AND GROUND PENETRATING RADAR PROFILING AT KVADEHUKSLETTA, NORTHWEST SVALBARD. Vinterkonferansen 2009 : Radisson SAS hotel Norge, Bergen 13-15 January 2009.
  • Kjørsvik, Narve; Øvstedal, Ola; Gjevestad, Jon Glenn. (2007) Kinematic Precise Point Positioning during marginal satellite availability. Procedings of IUGG XXIV General Assembly.
  • Timmen, Ludger; Gitlein, Olga; Müller, Jürgen; Denker, Heiner; Mäkinen, Jaakko; Bilker, M; Pettersen, Bjørn Ragnvald; Lysaker, Dagny Iren; Omang, Ove Christian Dahl; Gjevestad, Jon Glenn; Wilmes, Herbert; Falk, R; Reinhold, A; Hoppe, W.; Scherneck, Hans-Georg; Engen, Bjørn; Harsson, Bjørn Geirr; Engfeldt, Andreas; Lilje, M; Strykowski, G; Forsberg, R. (2006) Observing Fennoscandian Gravity Change by Absolute Gravimetry. Geodetic Deformation Monitoring: From Geophysical to Engineering Roles.
  • Timmen, Ludger; Gitlein, Olga; Müller, Jürgen; Denker, Heiner; Mäkinen, Jaakko; Bilker, Mirjam; Pettersen, Bjørn Ragnvald; Lysaker, Dagny Iren; Omang, Ove Christian Dahl; Gjevestad, Jon Glenn; Wilmes, Herbert; Falk, R; Hoppe, W.; Reinhold, A; Scherneck, Hans-Georg; Engen, Bjørn; Harsson, Bjørn Geirr; Engfeldt, Andreas; Lilje, M; Strykowski, G; Forsberg, R. (2006) Observing Fennoscandian Gravity Change by Absolute Gravimetry. Geodetic Deformation Monitoring: From Geophysical to Engineering Roles.
  • Gjevestad, Jon Glenn. (2005) GPS. Store norske leksikon.
  • Gjevestad, Jon Glenn. (2005) Satellittbasert posisjonsbestemmelse, versjon 2.0. Statens kartverk, Standarder 2003 Geografisk informasjon, Nettversjon.