Bakgrunn og aktiviteter

Bakgrunn
Eg fullførte mastergraden min i Produktutvikling og Produksjon med fordjuping i Industriell Mekanikk i 2016. Tittelen på masteroppgåva var "Experimental and Numerical Studies of Concrete Plates Subjected to Blast Loading", der eg undersøkte korleis ein kan simulere utviklinga av skade i betongplater ved hjelp av elementmetoden. 

Tema for PhD
Tittelen på PhD-prosjektet mitt er "Viscoelasticity in Polymers". Målet med arbeidet er å finne ut meir om den mekaniske oppførselen til plastmaterialer ved forskjellige temperaturer og tøyningshastigheter, og utvikle berekningsmodeller som kan fange denne oppførselen.