Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Kunstneriske produksjoner

  • Waadeland, Carl Haakon; Inderberg, John Pål; Bjørkhaug, Petra. (2011) Improvisasjoner i Nidarosdomen. null
  • Waadeland, Carl Haakon; Inderberg, John Pål; Bjørkhaug, Petra. (2010) Konsert i Nidarosdomen med Nordic Voices. null
  • Folkvord, Svein; Yttredal, Tor; Inderberg, John Pål. (2006) Across Svein Folkvords bestillingsverk Across. null

Rapport/avhandling

  • Uddu, Per Kvistad; Kruse, Bjørn; Inderberg, John Pål. (1996) Etterutdanningsplan for lærere i videregående skole, arrangering/komponering og improvisasjon i instrumentalopplæringa. 1996.