Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Lockertsen, Øyvind; Procter, Nicholas; Vatnar, Solveig Karin Bø; Færden, Ann; Eriksen, Bjørn Magne S.; Roaldset, John Olav; Varvin, Sverre. (2017) Gender differences in consumers own prediction of violence using a self-report risk scale (SRS). Proceedings of the 10th European Congress on Violence in Clinical Psychiatry.
  • Roaldset, John Olav; Lockertsen, Øyvind; Eriksen, Bjørn Magne S.. (2017) Can alternative risk factors or indicators improve existing methods of violence risk assessment?. Proceedings of the 10th European Congress on Violence in Clinical Psychiatry.