Bakgrunn og aktiviteter

Økonomi- og planseksjonen ivaretar økonomi- og virksomhetsstyring, risikostyring og internkontroll, herunder:

  • Strategi-, plan- og budsjettarbeid.
  • Økonomi- og regnskapsanalyse.
  • Rapportering, leder- og prosjektstøtte.