Bakgrunn og aktiviteter

John Haddal Mork er stipendiat og jobbar med parametriske trekonstruksjonar. Målet er å utvikle ei parametrisk verktykasse for tre som forenkla prosessen med å lage avanserte konstruksjonar. Spesielt fokus er å betre integrere konstruksjons- og produksjonsprinsipp i alle fasar av ei designutvikling.

I 2017 blei det bygd to fagversksbruer av limtre som var designa ved hjelp av den parametriske verktykassa. 

fremtidensbygg.no/bim/parametrisk-modellering-bedre-enn-standard-bim/

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

  • Dyvik, Steinar Hillersøy; Mork, John Haddal; Manum, Bendik; Rønnquist, Anders; Labonnote, Nathalie. (2015) Avansert geometri - rasjonelt byggjeri?. Arkitektur N. vol. 6.

Andre

  • Labonnote, Nathalie; Mork, John Haddal; Gunleiksrud, Anders; Rønnquist, Anders; Manum, Bendik. (2015) Trondheim Holzbau Pier - The Elegance of Efficiency. IABSE, Elegance in Structures . IABSE; Nara. 2015-05-13 - 2015-05-15.
  • Manum, Bendik; Rønnquist, Anders; Mork, John Haddal; Gunleiksrud, Anders. (2015) The strength of weakness; the architectural potential of non-hierarchic load bearing. IABSE 2015, Elegance in Structures . Internat. Association for Bridge and Structural Engineering; Nara. 2015-05-13 - 2015-05-15.
  • Mork, John Haddal. (2015) Avanserte Trekonstruksjonar. SINTEF/ NTNU-AB, Seminar . SINTEF; Kvilhaugen Gård. 2015-04-16 - 2015-04-16.
  • Mork, John Haddal; Labonnote, Nathalie; Dyvik, Steinar Hillersøy. (2015) Kompleksitet i trearkitektur. Rambøll kompetanseutviklingsdag . Rambøll Trondheim; 2015-11-12.
  • Wellinger, Steffen; Mork, John Haddal; Gunnleiksrud, Anders; Solhaug Næss, Kristin; Østlie, Sebastian; Huus, Sunniva Vold. (2015) LIVE Studio - Reflections from Frirom and Tagpuro. Technoport [Kunstnerisk og museal presentasjon] . Technoport; Trondheim, St. Olav. 2015-03-18 - 2015-03-19.