Bakgrunn og aktiviteter

John Haddal Mork er stipendiat og jobbar med parametriske trekonstruksjonar. Målet er å utvikle ei parametrisk verktykasse for tre som forenkla prosessen med å lage avanserte konstruksjonar. Spesielt fokus er å betre integrere konstruksjons- og produksjonsprinsipp i alle fasar av ei designutvikling.

I 2017 blei det bygd to fagversksbruer av limtre som var designa ved hjelp av den parametriske verktykassa. 

fremtidensbygg.no/bim/parametrisk-modellering-bedre-enn-standard-bim/

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Del av bok/rapport

  • Luczkowski, Marcin; Dyvik, Steinar Hillersøy; Mork, John Haddal. (2017) Digital Structural Conceptual Design. Footbridges for Berlin.
  • Luczkowski, Marcin; Dyvik, Steinar Hillersøy; Mork, John Haddal; Rønnquist, Anders. (2017) WHY WE WILL ALL BE LOOKING FOR A NEW JOB SOON, TRUE STORY BASED ON STUDY CASE OF ORKDAL FOOTBRIDGE. Footbridge 2017 Berlin - Tell A Story, conference proceedings.
  • Mork, John Haddal; Luczkowski, Marcin; Dyvik, Steinar Hillersøy; Manum, Bendik; Rønnquist, Anders. (2017) One algorithm, two timber bridges built in Orkdal, Norway. Forum Wood Building / Nordic Trondheim 17.
  • Labonnote, Nathalie; Mork, John Haddal; Dyvik, Steinar Hillersøy; Nilsen, Magnus; Rønnquist, Anders; Manum, Bendik. (2016) Experimental and numerical study of the structural performance of a timber gridshell. World Conference on Timber Engineering (WCTE 2016).
  • Mork, John Haddal; Dyvik, Steinar Hillersøy; Manum, Bendik; Rønnquist, Anders; Labonnote, Nathalie. (2016) INTRODUCING THE SEGMENT LATH - A SIMPLIFIED MODULAR TIMBER GRIDSHELL BUILT IN TRONDHEIM NORWAY. World Conference on Timber Engineering (WCTE 2016).