Bakgrunn og aktiviteter

Bakgrunn:

Jeg har studert Bygg og Miljøteknikk på NTNU med spesialisering innenfor beregningsmekanikk. Våren 2015 skrev jeg masteroppgaven min i samarbeid med Toyota Motors Europe, med tittel "Støtlast på komponenter av sprøytestøpt polypropylen".

 

Forskning:

Jeg begynte på min doktorgrad innen den nye SFI CASA (Centre for Advanced Structural Analysis) høsten 2015, med tittel "testing og modellering av flermaterielle forbindelser". Hvor framgangsmetoden innebærer en eksperimentell og en numerisk del. Hvor målet med den eksperimentelle delen er å lage et testregime for å karakterisere flermaterielle forbindelser. For den numeriske delen er målet å lage prediktive modeller som beskriver hovedfenomenene til forbindelsene, som observert i den eksperimentelle delen.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner