Johanne Woll

Rådgiver, Sekretariat for Regionalt Samarbeidsorgan

MH fakultetsadministrasjon
92083197

Bakgrunn og aktiviteter


 

Fagbakgrun

Siviløkonom

Arbeidsoppgaver

Ansvar for økonomi i sekretaritet for Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon i Helse Midt-Noreg RHF og samarbeidutvalg for St. Olavs hospital og Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU.

Sekretær for Regionalt Infrastrukturutvalg (RI)