Bakgrunn og aktiviteter

Forskningsinteresser:

  • Profesjonell og institusjonell kommunikasjon
  • Samtaleanalyse
  • Multimodal Interaksjon
  • Tegnspråklig kommunikasjon
  • (Embodied) Kroppsliggjort kommunikasjon og gester
  • (Deaf studies) Hørselshemming og opplæring
  • Teknologimediert kommunikasjon

Prosjekt:

Jeg arbeider med et ph.d.-prosjekt om undervisning av tegnspråk ved bruk av videokonferanseteknologi. Undervisningen foregår i regi av prosjektet Grenseløs Læring ved Statped Midt. Lærerne underviser tegnspråk til grupper på inntil 5 hørselshemmede elever som alle befinner seg ved hver sin bostedskole med en PC og webkamera.

Veiledere er førsteamanuensis Julie Feilberg, seniorrådgiver/FoU koordinator Aase Lyngvær Hansen og professor Elizabeth Keating.

Faggruppe:

Medlem av NEFHO: Nasjonalt nettverk for forskning om hørsel og opplæring

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling