73594769
Norsk hydroteknisk laboratorium, Valgrinda

Bakgrunn og aktiviteter

CV og publikasjoner finnes i den engelske versjonen.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Aberle, Jochen; Dittrich, A.; Fischer-Antze, Tim; Gölz, E.; Koll, Katinka; Schindler, Manfred; Stephan, Ursula; Wirtz, Carsten; Zanke, U.; Zarn, B.. (2015) Merkblatt DWA-M 526 Grundlagen morphodynamischer Phänomene in Fließgewässern. 2015. ISBN 978-3-88721-244-5.