Bakgrunn og aktiviteter

Primære faglige interesseområder

 • Psykoterapiforskning og forskningsmetodikk, inklusive statistikk, i klinisk psykologi
 • Psykososiale følgetilstander av tortur og voldtekt
 • Empirisk-støttet psykologisk behandling av posttraumatisk stresslidelse (PTSD) og andre traume-relaterte psykiske lidelser
 • Dokumentasjon av psykologiske følgetilstander etter tortur og voldtekt
 • Forholdet mellom menneskerettigheter og klinisk psykologi
 • Krysskulturell psykologi

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

 • Ryum, Truls; Halvorsen, Joar Øveraas. (2014) Psykoterapiforskning. Psykoterapi - Tilnærminger og metoder.

Rapport/avhandling

 • Halvorsen, Joar Øveraas; Nordahl, Hans Morten. (2015) Predictors and treatment outcome of psychological sequelae of torture. 2015. ISBN 978-82-326-0914-7.

Andre

 • Halvorsen, Joar Øveraas; Nordahl, Hans Morten. (2013) Metacognitive therapy for posttraumatic stress disorder: A case series. The 2nd International Conference Metacognitive Therapy . MCT Institute; Manchester. 2013-04-25 - 2013-04-26.
 • Ryum, Truls; Vogel, Patrick A.; Halvorsen, Joar Øveraas; Hagen, Roger; Hjemdal, Odin; Wells, Adrian; Nordahl, Hans Morten. (2013) Basic therapy skills as a predictor of treatment outcome in mCBT for social phobia. The 2nd International Conference Metacognitive Therapy . MCT Institute; Manchester. 2013-04-25 - 2013-04-26.
 • Halvorsen, Joar Øveraas; Jensen, Tine Kristin; Stenmark, Håkon. (2012) Psykologisk behandling av PTSD: Tre randomiserte kontrollerte studier fra Norge. Den 9. norske psykologikongressen 2012 . Norsk Psykologforening; Oslo Kongressenter, Oslo. 2012-08-30 - 2012-08-30.