Bakgrunn og aktiviteter

Forskning:

  • Syntese og karakterisering av nye jernbaserte katalysatorer.
  • Katalysatorenes aktivitet testes for bruk i Fischer-Tropsch syntesen, med reaktanter (CO og H2) fremstilt fra biomasse. 
  • Ønskede produkter i Fischer-Tropsch syntesen er ofte diesel og bensin, men også kortekjedede hydrokarboner med dobbelbinding på enden. De sistnevnte kan blant annet benyttes videre som byggerklosser i syntese av ulike polymerer.
     

Bakgrunn:

2015 - 2017 MSc in Chemistry, NTNU
    - Spesialisering: Strukturkjemi            
    - Masteroppgave: "Introduction of Rhenium into Porous Supports"

2012 - 2015 BSc i Kjemi, NTNU
    - Spesialisering: Anvendt Teoretisk Kjemi

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Tafjord, Joakim; Mathisen, Karina. (2017) Introduction of rhenium into porous supports. 2017.