Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

Rapport/avhandling

  • Xu, Jian; Håberg, Asta. (2010) Blood-oxygen-level-dependent functional magnetic resonance imaging and diffusion tensor imaging in traumatic brain injury. 2010.