Bakgrunn og aktiviteter

Antallet mennesker med demens øker både i Norge og i andre land som resultat av økt levealder og en aldrende befolkning, og kunnskapsbehovet er stort. Jessica Gabin er stipendiat ved HUNT Forskningssenter og bruker HUNT data til å forske på hvor stor betydning hjerte-og kar-faktorer har for utviklingen av demens.

Hovedveileder er professor dr. med Jostein Holmen, og biveiledere er forskningssjef dr. philos Kristian Tambs, Folkehelsinstituttet og overlege førsteamanuensis dr. med. Ingvild Saltvedt, St. Olav Hospital og INM, NTNU.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner