Bakgrunn og aktiviteter

  • Arktiske operasjoner av autonome undervannsfarkoster
  • Gaidings-, navigasjons- og styringssystemer for operasjoner under is
  • Risikobasert resonnering og beslutningstaking for autonome systemer
  • Adaptiv robotisert sampling for hav- og polarforskning

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Metlay, Daniel; St. Clair, Asun Lera; Twomey, Bernhard; Bremnes, Jens Einar; Rødseth, Ørnulf Jan; Massaiu, Salvatore; Carson, Siri Granum; Johnsen, Stig Ole; Porathe, Thomas. (2019) Autonomous Transportation Technologies: Society and Individuals in the Loop. Report of the Discussions of Breakout Session. Proceedings of the First International Workshop on Autonomous Systems Safety.