Bakgrunn og aktiviteter

Jeg kommer til Trondheim fra Vancouver, Canada. Forskning min retter seg både mot Harry Potter fankultur og mot hvordan nevrovitenskaplig forskning i Viktoriatiden var påvirket av kultur. Jeg er interessert i akademisk bruk av engelsk (EAP) i andrespråklig miløer, Viktoriansk litteratur og kultur, barne- og ungdomslitteratur, ungdoms- og fankulturer, og matematikk / fysikk / nevrovitenskap i Viktoriatiden.

Jeg tar tid av fra undervisning til å gjennomføre doktorgraden min. Tilbake 2020.

Vennligst se engelskversjonen av profil for et sammendrag av mine publikasjoner.