Bakgrunn og aktiviteter

Utdanning:

  • Viderutdanning i rehabilitering - Høgskolen i Ålesund
  • Viderutdanning i veiledningspedagogikk - Høgskolen i Ålesund
  • Master i Helsevitenskap - NTNU Trondheim

Bachelor i sykepleie ved NTNU i Ålesund

  • Emneansvarlig i kliniske studier i sykepleie - psykisk helsearbeid
  • Emneansvarlig i "sykepleie til ulike pasientgrupper" - fokus på mennesker som lever med langvarige / kroniske lidelser og funksjonshemminger.

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Rapport/avhandling