Bakgrunn og aktiviteter

Utdanning:

Universitetslektor med Master i Helsevitenskap fra NTNU Trondheim

Aktiviteter:

  • Emneansvarlig i emnet "sykepleie til ulike pasientgrupper" , der fokuset er på mennesker som lever med langvarige / kroniske lidelser og funksjonshemminger.
  • Utarbeider ny felles studieplan i sykepleie (fra kull 2020) sammen med kollegaer i Gjøvik og Trondheim

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Rapport/avhandling