Bakgrunn og aktiviteter

Stipendiat ved Institutt for safunnsmedisin og sykepleie. Tilknyttet hoved -prosjektet: "Elder abuse in residential care settings - A multi-method study on abuse and neglect of older patient in Norwegian nursing homes."  - med prosjektet: "The role of leadership in promoting patient safety in nursing homes". Finansiert av Norges Forskningsråd, (HelseVel)

Utdannet sykepleier med videreutdanning i eldreomsorg, organisasjon og ledelse, samt en mastergrad i psykisk helsearbeid. Har tidligere jobbet på sykehjem både som sykepleier og avdelingsleder, samt hjemmetjenesten, medisinsk avdeling Elverum sykehus og Alderspykiatrisk avdeling Sykehuset innlandet. Tilknyttet forskergruppa: Aldring og eldres helse, ISM

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Myhre, Janne. (2011) Fra vask til bad. Miljøet, taktil stimulering og berøringens betydning for personer med demens i sykehjem. 2011.