Bakgrunn og aktiviteter

Lederstøtte, organisasjons- og kompetanseutvikling, rådgivning lov- og avtaleverk, koordinering av administrative oppgaver, HMS-koordinator, beredskap. Sekretær i UBs ledergruppe.

Utrednings-, utviklings- og administrative oppgaver.

Sekretær i Losam for Bibliotek og utdanning (Losam BU).

Vararepresentant for arbeidsgiversiden i NTNUs arbeidsmiljøutvalg (AMU).

Valgkoordinator for forhåndsvalg ved NTNU ved fylkes- og kommunevalg samt ved stortings- og sametingsvalg.