Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsoppgaver:

HR-støtte, rådgivning til ledere og ansatte i Fellesadministrasjonen med spesielt ansvar for områdene:

  • Rektorat, prorektor for forskning og prorektor for nyskaping
  • Økonomi- og eiendomsavdelingen
  • Avd. for dokumentasjonsforvaltning
  • Universitetsavisa

Arbeidet omfatter oppgaver innen tilsettinger, permisjoner, fratreden, rådgivning i lov- og avtaleverk og andre HR-relaterte utviklings- og administrative oppgaver.

IA-koordinator for nevnte områder samt bistår med IA-arbeid på Utdanningsområdet

Sekretær i Losam for Bibliotek og utdanning (Losam BU)

Utdanning:

  • Master i organisasjon og ledelse ved NTNU med spesialisering i innovasjon og endringsledelse