Bakgrunn og aktiviteter

Utdanningskoordinator for utdanning toppidrett - koordinerer avtale som NTNU har med Olympiatoppen/Norges idrettsforbund, og veileder for studenter som ønsker å kombinere utdanning med toppidrett i samarbeid med fakultetene, instituttene, fagmiljøene ved NTNU og Olympiatoppen, Norges idrettsforbund og særforbundene.

Karriererådgiver ved NTNU KARRIERE, Avdeling for studenttjenester. Gir veiledning i, og bidrar til bevisstgjøring av jobbsøkingsprosessen, gir råd og tips om oppsett av CV og søkerbrev, hvordan finne fram på arbeidsmarkedet og hvilke jobbmuligheter som finnes m.m.

Gjennomfører coachingsamtaler med studentene der målet er fremtidsrettet faglig og personlig utvikling. Veileder i forhold til studieteknikk, motivasjon og mestring, utdanningsvalg m.m.