Jan Steinar Rønning

Førsteamanuensis Institutt for geovitenskap og petroleum
73594925 90861125
S. P. Andersens v 15 A, PTS I * -

Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Rønning, Jan Steinar. (2009) Characterization of fracture zones in bedrock using 2D resistivity. Strait crossings 2009 : proceedings of the fifth Symposium on Strait Crossings, Trondheim, Norway June 21-24, 2009.
  • Rønning, Jan Steinar. (2009) Geophysical and geological investigations for the ROGFAST project. Strait crossings 2009 : proceedings of the fifth Symposium on Strait Crossings, Trondheim, Norway June 21-24, 2009.
  • Solberg, Inger-Lise; Rønning, Jan Steinar; Dalsegg, Einar; Hansen, Louise; Rokoengen, Kåre; Sandven, Rolf Birger. (2007) Bruk av resistivitetsmålinger i kvikkleirekartlegging, eksempel fra Buvika, Midt-Norge. NGF Abstracts and Proceedings Vinterkonferansen 2007.

Rapport/avhandling

  • Olesen, Odleiv; Bering, Dag; Brönner, Marco; Dalsegg, Einar; Fabian, Karl; Fredin, Ola; Gellein, Jomar; Husteli, Berit; Magnus, Christian; Rønning, Jan Steinar; Solbakk, Terje; Tønnesen, Jan Fredrik; Øverland, Jon Arne. (2012) Tropical Weathering In Norway,TWIN Final Report. 2012.
  • Rønning, Jan Steinar. (2008) Geofysiske målinger på Nordnesfjellet sommeren 2007. NGU Rapport 2008.034. 2008.
  • Rønning, Jan Steinar; Dalsegg, Einar; Heincke, Bjørn; Tønnesen, Jan Fredrik. (2008) Geofysiske målinger på bakken ved Åknes og ved Heggurdaksla, Stranda og Nordal kommuner. NGU Rapport 2007.026. 2008. NGU-rapport (2007.026).