Jan Magnus Granheim Farstad

Universitetslektor

Institutt for maskinteknikk og produksjon
73593824
Verkstedteknisk, 241A, Gløshaugen, Richard Birkelands vei 2b

Bakgrunn og aktiviteter

Jan Magnus Granheim Farstad

Fra 01.01.2017 heter det "Institutt for maskinteknikk og produksjon", hvor jeg fortsatt jobber som PhD-kandidat
 
Jeg har de siste årene jobbet som universitetslektor ved Institutt for produktutvikling og materialer (IPM). Her har jeg drevet undervisning og veiledning i forelesningssal, på øvingsrom og i laboratorier, fra teknostart til masteroppgaver. Se liste nedenfor. Siden høsten 2014 har jeg vært PhD-kandidat.
 
 
En liste ("CV") over det jeg driver med og har drevet med i min yrkeskarriere så langt:
 
Doktorgradsstipendiat fra og med 1. oktober 2014
 
Universitetslektor fra september 2011
–Maskinkonstruksjon og mekatronikk
•Forelesning, prosjektveiledning, labøvinger
•Oppbygging av ny mekatronikklab ved IPM
–Produktutvikling (sykkelprosjekt)
•Prosjektveiledning, labveiledning
–Materialteknikk
•Lab-øvinger
–Plastisk deformasjon og brudd
•Lab-øving
–Praksiskurs og HMS for førsteårsstudenter ved PuP
–Veiledning av Masteroppgaver
 
Vitenskapelig assistent fra januar 2009
–Produktmodellering
–Produktutvikling
–Materialteknikk 1
–Materialteknikk 2 (nå «Plastisk deformasjon og brudd»)
–Maskinkonstruksjon og mekatronikk
 
Masteroppgave vår 2008, IPM, NTNU
–«Fremtidens resirkuleringsstasjoner» (Tomra Automated Recycling Centre)

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner