Jan Erik Vinnem

Professor - operasjonell marin risiko Institutt for marin teknikk
91152125
Otto Nielsens veg 10, Marinteknisk senter * E2.224

Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner