Bakgrunn og aktiviteter

Reserach interests:

  • Risk-informed decision-making in offshore petroleum
  • Barrier management & indicators in offshore petroleum
  • Operational & on-line risk analysis
  • Risk modelling for marine system hazards in offshore petroleum
  • Prevention of HC leaks in offshore petroleum
  • Autonomous offshore petroleum production facilities

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner