Bakgrunn og aktiviteter

AMOS research project 1: Offshore wind turbines.

Supervisor: Prof. Jørgen Amdahl

Co-supervisors: Prof. Asgeir J. Sørensen, Prof. II Jørgen R. Krokstad

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport