Bakgrunn og aktiviteter

Er den del av Kommunikasjonsavdelingen sitt lederlag. 

Har personalansvar og jobber med ledelse og strategisk utvikling i ei avdeling med meget dyktige kollegaer, et høyt tempo og varierte og utfordrende oppgaver. 

Tidligere erfaring

 • Senior kommunikasjonsrådgiver i stab: Lederstøtte til kommunikasjonssjef. 
 • Prosjektleder KomUt; Kommunikasjonsavdelingens organisasjonsutviklingsprosjekt.
 • NTNUs Onboardingprosjekt. Medlem av prosjektgruppa med ansvar for komunikasjon og fadderrollen.
 • Koordinator for Kommunikasjonsforum og Kommunikasjonsnettverket.

Kompetanse

 • Ledelse og organisasjonsutvikling
 • Strategiprosesser, budsjett og økonomioppfølging
 • Endrings- og krisekommunikasjon
 • Prosjektledelse og prosjektrådgivning
 • Web; utvikling, statistikk/analyse, drift og innhold
 • Omdømme, markedsføring og profilering
 • Rekruttering
 • Grafisk design

Utdannelse

 • Master i Kunnskapsledelse (MKL), Nord universitet.
 • Lederuviklingsprogram, Aspire utvikling.
 • Religionsviteskap, NTNU.
 • Praktisk pedagogisk utdanning, Høgskolen i Østfold (HiØ).
 • Bachelor of Art in Media and Communications, University of Central England in Birmingham (UCE).
 • Grunnfag, Media og Kommunikasjon, NTNU.

Tidligere arbeidserfaring

 • Kommunikasjonsrådgiver ved HiST, Høgskolen i Sør-Trøndelag,
  Stedfortredende kommunikasjonssjef, 1 år
  Webredaktør, rekrutteringsansvarlig og ansvarlig for fusjonskommunikasjon ifm fusjonen mellom HiST, NTNU, HiÅ og HiG.
 • Kommunikasjonsrådgiver i Felleskjøpet Agri,
  Redaktør for intranett og ekstranett, prosjektleder utvikling av nytt intranett, digital ansatterekruttering, profil og merkeavrebygging.
 • Lærer i Media og Kommunikasjon ved KVT, Kristen vgs Trøndelag.
 • Journalist og grafisk formgiver i Landbrukssamvirkets Informasjonskontor og Landbrukstidende.
 • Freelance journalist.
 • Ferievikar Avisa Sør-Trøndelag.

Styrer, råd og utvalg

 • Ledergruppe fusjonskommunikasjon, fusjonsprosjektet nye NTNU - ntnu.no/fusjon.
 • Medlem av Sikker drift, fusjonsprosjektet nye NTNU (2016-2017)
  - koordineringsgruppe for arbeidsgruppene som skal gjennomgå administrative funksjoner og arbeidsområdet (2015-2016).
 • Medlem av HiST Arkitekturråd (2014-2016).
 • Reresentant for HiST/medlem av arbeidsgruppa i StudiebyEN (2014-2015).
 • Olavsfestdagene, styrerepresentant.
 • Nidaros bispedømmeråd, nestleder og medlem/komiteleder på Kirkemøtet

Min profil på Linkedin