Jakobe Olea T. H. Juul

Senior kommunikasjonsrådgiver Kommunikasjonsavdelingen
73412014 91140812
Høgskoleringen 1, Hovedbygningen*312

Bakgrunn og aktiviteter

Seniorrådgiver i NTNUs kommunikasjonsavdeling. Jeg jobber i stab med lederstøtte og oppgaver på avdelingsnivå og er koordinator for NTNUs kommunikasjonsnettverk.

 

Ansvarsområder

Staben utfører strategiske og operative, avdelingsovergripende oppgaver, bl.a.

 • lederstøtte
 • koordinering internt og mot fakultetene
 • kompetanseutvikling
 • beredskap
 • økonomiforvaltning
 • rapportering
 • kulturbygging
 • prosjektstyring
 • målstyring

 

Kompetanse

 • Intern- og ekstern kommunikasjon, herunder strategier/strategiprosesser, endrings- og krisekommunikasjon.
 • Prosjektledelse og prosjektrådgiveing.
 • Web, herunder utvikling, statistikk/analyse, drift og innhold. 
 • Omdømme, markedsføring og profilering.
 • Rekruttering av nye studenter.
 • Grafisk design.

 

Utdannelse

 • 2009 - 2010: Lederuviklingsprogram, FKA.
 • 2001 - 2003: Adjunkt, PPU - praktisk pedagogisk utdanning, HiØ.
 • 1998 - 2000: Bachelor of Art in Media and Communications, UCE - University of Central England in Birmingham.
 • 1997 - 1998: Grunnfag, Media og Kommunikasjon, NTNU.

 

Relevant arbeidserfaring

 • 2014-2016: Kommunikasjonsrådgiver ved HiST, Høgskolen i Sør-Trøndelag,
  bl.a. stedfortreder for kommunikasjonssjef, webredaktør, rekrutteringsansvarlig og ansvarlig for fusjonskommunikasjon.
 • 2007-2013: Kommunikasjonsrådgiver i Felleskjøpet Agri,
  bl.a. redaktør for intranett og ekstranett, ansatterekruttering, profil og merkeavrebygging.
 • 2000-2007: Lærer i Media og Kommunikasjon ved KVT, Kristen vgs Trøndelag.
 • 2000-2007: Journalist og grafisk formgiver i LIM, Landbrukssamvirkets Informasjonskontor.
 •        -2000: Freelance journalist.

 

Relevante styrer, råd og utvalg

 • Ledergruppe fusjonskommunikasjon, fusjonsprosjektet nye NTNU - ntnu.no/fusjon.
 • Medlem av Sikker drift, fusjonsprosjektet nye NTNU (2016-2017)
  - koordineringsgruppe for arbeidsgruppene som skal gjennomgå administrative funksjoner og arbeidsområdet (2015-2016).
 • Medlem av HiST Arkitekturråd (2014-2016).
 • Reresentant for HiST/medlem av arbeidsgruppa i StudiebyEN (2014-2015).

Min profil på Linkedin