Bakgrunn og aktiviteter

Seniorrådgiver i NTNUs kommunikasjonsavdeling. Jeg jobber i kommunikasjonssjefens stab med lederstøtte og oppgaver på avdelingsnivå. Jeg leder NTNUs Kommunikasjonslederforum og er koordinator for NTNUs Kommunikasjonsnettverk. Sitter i prosjektgruppa i NTNUs onboardingprosjekt.

Ansvarsområder

Staben utfører strategiske og operative oppgaver innen avdelingen, bl.a.:

 • Lederstøtte
 • Koordinering internt og mot fakultetene
 • Kompetanseutvikling
 • Prosjektstyring
 • Målstyring
 • Økonomiforvaltning
 • Rapportering
 • Beredskap
 • Kulturbygging

Kompetanse

 • Intern- og ekstern kommunikasjon
 • Strategiprosesser, endrings- og krisekommunikasjon
 • Prosjektledelse og prosjektrådgivning
 • Web; utvikling, statistikk/analyse, drift og innhold
 • Omdømme, markedsføring og profilering
 • Rekruttering av nye studenter.
 • Grafisk design

Utdannelse

 • 2018 - (pågående til 2020): Master i Kunnskapsledelse (MKL), Nord universitet.
 • 2009 - 2010: Lederuviklingsprogram, Felleskjøpet Agri.
 • 2006 - 2006: Religionsviteskap, NTNU.
 • 2001 - 2003: Adjunkt, PPU - praktisk pedagogisk utdanning, Høgskolen i Østfold (HiØ).
 • 1998 - 2000: Bachelor of Art in Media and Communications, University of Central England in Birmingham (UCE).
 • 1998 - 1998: Grunnfag, Media og Kommunikasjon, NTNU.

Relevant arbeidserfaring

 • 2014-2016: Kommunikasjonsrådgiver ved HiST, Høgskolen i Sør-Trøndelag,
  bl.a. stedfortreder for kommunikasjonssjef 1 år, webredaktør, rekrutteringsansvarlig og ansvarlig for fusjonskommunikasjon ifm fusjonen mellom HiST, NTNU, HiÅ og HiG.
 • 2007-2013: Kommunikasjonsrådgiver i Felleskjøpet Agri,
  bl.a. redaktør for intranett og ekstranett, ansatterekruttering, profil og merkeavrebygging.
 • 2000-2007: Lærer i Media og Kommunikasjon ved KVT, Kristen vgs Trøndelag.
 • 2000-2007: Journalist og grafisk formgiver i LIM, Landbrukssamvirkets Informasjonskontor og Landbrukstidende.
 • 2000 - 2007: Freelance journalist.
 • 1998  - 2000 - Ferievikar Avisa Sør-Trøndelag.

Relevante styrer, råd og utvalg

 • Ledergruppe fusjonskommunikasjon, fusjonsprosjektet nye NTNU - ntnu.no/fusjon.
 • Medlem av Sikker drift, fusjonsprosjektet nye NTNU (2016-2017)
  - koordineringsgruppe for arbeidsgruppene som skal gjennomgå administrative funksjoner og arbeidsområdet (2015-2016).
 • Medlem av HiST Arkitekturråd (2014-2016).
 • Reresentant for HiST/medlem av arbeidsgruppa i StudiebyEN (2014-2015).
 • Olavsfestdagene, styrerepresentant.
 • Nidaros bispedømmeråd, nestleder og medlem/komiteleder på Kirkemøtet

Min profil på Linkedin