Bakgrunn og aktiviteter

Jeg jobber med DFT-modellering av katodematerialer for magnesiumbatteri. Jeg har spesielt fokus på MXene-gruppen med materialer, men jobber også med å se på de mer grunnleggende utfordringene med ved å gå fra Li-ioner til Mg-ioner. Jeg driver og med undervisning på lab for lavere årskurs.

Veileder: Sondre K. Schnell
Medveileder: Sverre M. Selbach
Forskningsgruppe: Functional Materials and Materials Chemistry (FACET)

Bakgrunn
Høsten 2012 begynte jeg på det femårige masterprogrammet Industriell kjemi og bioteknologi. I 2014 valgte jeg retning Materialkjemi og energiteknologi. Våren 2017 leverte jeg master på foto-elektrokjemisk karakterisering og numerisk modellering av fargestoff-baserte solceller. Høsten 2017 begynte jeg som stipendiat. Våren 2019 dro jeg på et 6 måneders utvekslingsopphold til National Institute of Materials Science, Tsukuba, Japan.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner