Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsoppgaver
Jeg jobber med atomistisk modellering av magnesium-ionbatteri. Nærmere bestemt ser jeg på MXenes til bruk som katodemateriale. Jeg jobber også med å undervise på lab for lavere årskurs.

Bakgrunn
Høsten 2012 begynte jeg på det femårige masterprogrammet Industriell kjemi og bioteknologi. I 2014 valgte jeg retning Materialkjemi og energiteknologi. Våren 2017 leverte jeg master på foto-elektrokjemisk karakterisering og numerisk modellering av fargestoff-baserte solceller. Høsten 2017 begynte jeg som stipendiat.