Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Rossvoll, Ivar; Strømsøe, Knut. (2005) Brudd i ryggsøylen. Avansert Bruddbehandling.

Rapport/avhandling

  • Lærum, Even; Brox, Jens Ivar; Storheim, Kjersti; Espeland, Ansgar; Haldorsen, Ellen Marie Håland; Munch-Ellingsen, Jens; Rossvoll, Ivar; Skouen, Jan Sture; Stig, Lars-Christian; Werner, Erik L; Nielsen, Lars-Lennart. (2007) Nasjonale kliniske retningslinjer. Korsryggsmerter - med og uten nerverotaffeksjon. 2007.
  • Rossvoll, Ivar. (2000) Elective orthopaedic surgery in a defined population. Studies on demand waiting time for treatment and incapacity for work. 2000.