Bakgrunn og aktiviteter

Fikk mastergrad i Sustainable Manufacturing ved Høgskolen i Gjøvik. Hun har bakgrunn i ingeniørvitenskap, tilvirkning teknologier og enorm organisatoriskerfaring, veldig interessert i å koble teknologisk og organisatorisk innovasjon til å opprette bærekraftige produksjonsprosesser.

Undervisning

TØL4012 - Sustainable Manufacturing Technologies

TEK1000 - Innføring i teknologi

MASG1002 - Introduksjon til maskin

Nøkkelkvalifikasjoner

Additiv Tilvirkning/3D Printing, Produksjonsprosesser ,Bærekraftig Produksjon, Maskinlæring, Kunstig Intelligens, Prosessoptimalisering, Prediktiv Modellering, Statistisk Analyse, Dataanalyse, Software Engineering. 

IKT-erfaring

Python, SQL, Magics, LabVIEW, LaTeX, MatLab, SPSS, Microsoft Office (med VBA programmering erfaring)

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

Rapport/avhandling

  • Baturynska, Ivanna. (2020) Machine Learning of Quality Assurance in Polymer Powder Bed Fusion Additive Manufacturing. Mapping build layout design to quality of AM products as a part of an intelligent system for quality assurance. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. 2020. ISBN 9788232645886.

Andre